25 LET ZKUŠENOSTNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Firma BP STAVBY CZ s.r.o.

 je soukromá společnost, která vznikla v červenci roku 1996. Základním předmětem činnosti firmy je provádění staveb, včetně jejich změn a odstraňování. Firma se zaměřuje zejména na realizaci kompletních inženýrských a dopravních staveb, nebo jejich rekonstrukcí. Tento charakter staveb zajišťuje firma převážně vlastní kapacitou pracovníků a mechanizace. Zároveň firma realizuje výstavbu bytových, občanských a průmyslových staveb. Tyto stavby částečně realizuje se subdodavateli, s kterými má dlouhodobé kladné zkušenosti. Ve všech fázích realizace každého projektu důsledně uplatňujeme filozofii přístupu, ve kterém je na prvním místě kvalita, odbornost, kompetence a spolehlivost. Společnost je ve stálém kontaktu s kvalitními dodavateli stavebního materiálu s vysokou životností.

Silniční infrastruktura

Realizace silnic, městských a obecních komunikací, parkovišť, lesních a polních cest, obslužných komunikací a všeho s tímto spojené. Do této kategorie spadají také venkovní plochy a parky, úpravy náměstí a manipulačních ploch.

Inženýrské sítě

Kompletní vyhotovení vodovodního a kanalizačního řadu/přípojky v libovolné dimenzi a délce. Zaštiťujeme taky realizaci plynovodního potrubí a veřejného osvětlení, které provádíme ve spolupráci s ověřenými subdodavateli.

Výrobní a skladovací haly

Dlouholeté zkušenosti v oblasti výstavby průmyslových staveb, z pozice hlavního dodavatele, zaručují kvalitní řízení výstavby, kterou zajišťujeme kombinací vlastních sil a ověřených subdodavatelů.

Sportoviště

Realizace multifunkční sportovišť, fotbalových hřišť a ve spolupráci s ověřenými subdodavateli i specializovaných sportovní ploch.

Rodinné domy

Výstavba zděných rodinných domů. Základové konstrukce, hrubá stavba a ve spolupráci s odbornými subdodavateli i dům na klíč.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

KONTAKTY

Ing. Pavel Boukal

pavelboukal@bpstavby.cz

Jednatel
Martina Stružková

struzkova@bpstavby.cz

Hlavní účetní
Iva Dubišarová

idubisarova@bpstavby.cz

Referent veřejných zakázek
Soňa Boukalová

sboukalova@bpstavby.cz

Obchodní oddělení
Jaroslav Příhoda

prihoda@bpstavby.cz

Stavbyvedoucí - inženýrské stavby
Ing. Arch. Jan Henig

henig@bpstavby.cz

Stavbyvedoucí – pozemní stavby
Ing. Matěj Boukal

mboukal@bpstavby.cz

Stavbyvedoucí – dopravní stavby
Petr Vladyka

pvladyka@bpstavby.cz

Příprava výroby
Ing. Barbora Henigová

bhenigova@bpstavby.cz

Příprava výroby, kalkulace
Bc. Anna Boukalová

aboukalova@bpstavby.cz

Účetní